Hitta, utveckla och behåll dina kunder
InsightOne hjälper företag och organisationer som framförallt arbetar mot konsumenter att få ut maximal effekt av sin marknadsföring. Genom analyser, smart information och data samt med verktyg för att hantera olika processer ser de till att företag hittar, utvecklar och behåller sina kunder.
– Marketing heroes are born from insight, säger Markus Jürss, försäljningschef InsightOne och Geir Olav Iversen, VD Insight One. De menar att det krävs insikt om kunder och marknad för att vara en riktigt vass och lyckosam marknadsförare. Deras företag har funnits i 20 år och var fram till årsskiftet en del av det stora internationella bolaget Experian men har brutit sig loss och är nu ett eget bolag. Idag är de ett trettiotal anställda, varav 23 i Stockholm och resten i Oslo och kunderna finns framförallt i Sverige och Norge men även i Finland och Danmark. De arbetar egentligen enbart med företag som arbetar mot konsument och hjälper dem att förstå sina kunder på ett bättre sätt. Exempel på områden de är särskilt starka inom är telekomsektorn, retail samt bank- och finanssektorn.
– Det är väldigt intressant för ”business to consumer” är ett brett område med många företag, till exempel reseföretag, välgörenhetsorganisationer och vi har även kunder i det publika som Stockholms läns landsting och så vidare, säger Geir.

Ofta handlar det om ganska stora företag. Det är de stora bolagen som är vana att köpa och investera i den här typen av tjänster; att hitta analysmetoder, information och data för att förbättra sina processer i att hitta, utveckla och behålla kunder.
– Vi arbetar mycket med företag som redan har en hel del information om sina kunder, som kanske har transaktionsdata och som vet vilka produkter de köper idag, säger Markus.
Men InsightOne hjälper även företag som står i startgroparna och som inte riktigt vet vilken marknad de har och därför ber InsightOne att definiera deras marknad samt vilka segment och målgrupper de ska gå mot.

För att hantera olika processer använder sig InsightOne av olika verktyg. De har till exempel ensamrätt i Norden på det globala klassificeringsverktyget Mosaic med vars hjälp de kan beskriva Nordens olika länders populationer i form av livsstilar. De kan klassa in vem som helst som har en hemadress i en viss livsstil och uttala sig generellt om livsstilen, om intressen, familjestrukturer, vilka medier som konsumeras mer än andra, vilka kanaler information hämtas från och så vidare.
– Det gör att vi kan förse våra kunder med väldigt mycket extern information om deras kunder som de inte hade innan. Man kan säga att vi klär på deras kundstock, säger Markus.

Ambitionen för InsightOne är att åtminstone bli dubbelt så stora som de är i dag. Antalet kunddatabaser och mängden information som ska behandlas i kundbaser har en explosionsartad ökning och många marknadschefer och ledningsgrupper på konsumentföretagen här i Norden inser att de behöver djupare kunskaper om sina kunder. Geir säger att många företag är otroligt duktiga på att samla in och lagra information men inte lika duktiga på att utnyttja informationen. Att gå rätt i datalandet är inte alltid det lättaste.
– Det kan stå hallar fulla med servrar som samlar data men den stora utmaningen är hur man ska krama ut själva essensen av informationen och använda den i marknadsföringen så att den verkligen får effekt. Och det är där vi kommer in, säger han.

InsightOne

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-505 957 38


Email:
markus.jurss@insightone.se

Hemsida:
www.insightone.se

Adress:
InsightOne
Drottninggatan 29
11151 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN